02 Kuldeprosessen


Klikk på figuren over for å se an animasjon av varmepumpens virkemåte!

Figuren under viser varmepumpens teoretiske termodynaniske prosess. Den vertikale aksen angir trykket ut i fra en logaritmisk skala, og den horisontale aksen angir kuldemediets "entalpi" eller energiinnhold.

  1. Overopphetet damp ved innløpet til kompressoren.
  2. Overopphetet varmgass ved utløpet av kompressoren.
  3. Underkjølt veske ved innløpet til strupeventilen.
  4. Kokende veske ved utløpet av strupeventilen..
Figuren over viser en forenklet tegning av en varmepumpe som forhåpentligvis skal lede til en litt bedre forståelse av det øverste diagrammet for kuldeprosessen..

Ċ
Arne Gylseth,
13. jul. 2015, 14:56
Ċ
Arne Gylseth,
13. jul. 2015, 14:37
Ċ
Arne Gylseth,
14. jun. 2015, 02:36
Ċ
Arne Gylseth,
14. jun. 2015, 01:53
Comments