03 Kuldemedier‎ > ‎

04 Naturlige medier

Det finnes flere naturlige stoffer som kan brukes som kuldemedium.
Blant disse kan nevnes:

  • Karbondioksid (CO2) (R744)
  • Amoniakk (NH3) (R717)
  • Propan
  • Butan.

Karbondioksid er utfordrende å bruke fordi mediet krever høye arbeidstrykk.
Amoniakk er giftig og kan være eksplosivt, men har blitt brukt gjennom 50 år.
Propan og Butan er brennbare og eksplosive. 
Comments