03 Kuldemedier‎ > ‎

01 KFK

KFK står for "Klor Fluor Karbon". (Engelsk: CFC)

Montreal avtalen et fra 1989.  Inneholder et forbud mot produksjon av KFK-Gasser. (Klor Fluor Karbon).

Grunn: KFK-Gassene har en svært ødeleggende effekt på Ozon laget.

Omfatter blant annet følgende gaser:

 • R11
 • R12 (DifluormetaN)
 • R502
 • R113
 • R114
 • R123¨
 • R123A
 • R124
 • R141B
 • R500
 • R502

Forbudt å bruke i nye anlegg fra 1991.
Forbudt å selge eller å bruke fra 2002.

Handelsnavn:
Comments