03 Kuldemedier‎ > ‎

02 HKFK

Dette er kjemisk sett og bruksmessig en "slektning" av KFK gassene.

HKFK står for HydroKlorFluorKarboner. (engelsk: HCFC)

Disse stoffene bidrar til drivhuseffekten men er ikke så ødeleggende fro Qzon laget som KFK.

HKFK gassene ble i første omgang brukt som en erstatning for KFK gassene.

Utfasingsplan fra 2002. (Forskrift.)
31.12.2014 siste dato for lovlig etterfylling av anlegg.

Det er i dag forbudt å etterfylle på eksisterende, eller å bruke HKFK på nye anlegg.

Omfatter blant annet følgende gasser:

  • R22 (Varmepumper, aircondition og industrielle kuldeanlegg.)
  • R401
  • R402

Comments