03 Kuldemedier


Et "kuldemedium" er et kjemisk stoff som har evnen til å opptre som "energibærer" og som vil kunne være i veske og i gassfase, innenfor de trykk og temperaturgrenser, som finnes innenfor varmepumpens "kuldeprosess". 

Det finnes flere slike "kuldemedier". Noen av de forholdsvis vanlige nå i dag er disse "HFK" mediene:

  • R134A (Ikke så godt egnet for fryseanlegg med temp lavere enn -15 C) (HMS)
  • R404A (HMS)
  • R410A (HMS)
  • R507 (HMS)