05 Komponenter‎ > ‎

07 Tørkefilter


  • Tørkefiltret har til oppgave å fjerne vann (H2O) fra kuldemediet.
  • Tørkefilteret er plassert mellom vesketank og seglasset med fuktighetsindikator.
  • Tørkefiltret må monteres riktig vei i forhold til kuldemediets strømningsretning.

Comments