05 Komponenter‎ > ‎

06 Seglass


Seglasset er plassert før innløpet av ekspansjonsventilen og har to indikatorfunksjoner:

  • Viser eventuelle "bubler" i kuldemediet. Dette indikerer at kuldemediet ikke har tilstrekkelig underkjøling.
  • Seglasset har også ofte en indikator som skifter farge til blått dersom det er vann i kjølemediet.Comments