05 Komponenter‎ > ‎

03 Kondensatoren


Dette skjer i kondensatoren:

  • Overopphetet kuldemediedamp føres inn i kondensatoren ved høyt trykk og høy temperatur.
  • Ved hjelp av vifte eller sirkulasjonspumpe så føres en stor varmemengde vekk til omgivelsene.
  • Kuldemediet kondenseres fra gass til veske.
  • Det som føres vekk er underkjølt kuldemedium i veskeform med et forholdsvis lavt energiinnhold. 

Comments