05 Komponenter‎ > ‎

02 Kompressoren


Kompressorens funksjon kan kort beskrives slik:

  • Kompressoren har en lavtrykks og en høytrykksside. Det skjer en økning i trykk og temperatur over kompressoren.
  • Kompressoren tilfører kuleprosessen den termodynamiske energimengden som er nødvendig for å holde prosessen i gang.
  • Det finnes forskjellige typer kompressorer. Stempelkompressoren, skruekompressoren og skrollkompressoen er de vanligste.Comments