05 Komponenter‎ > ‎

01 Ekspansjonsventilen


I forbindelse med ekspansjonsventilen så skjer dette:

  • Det strømmer underkjølt kuldemedium ved forholdsvis høyt trykk og forholdsvis lav temperatur inn på høytrykkssiden av ventien.
  • Det skjer et trykkfall over ekspansjonsventilen.
  • På grunn av trykkfallet så starter det flytende kuldemediet straks å koke etter at det har pasert ekspanskjonsventilen.
  • Det flytende kuldemediet strømmer så videre inn i fordamperen der det fortsetter å koke ved lavt trykk og lav temperatur.
  • I forbindelse med dette så opptar fordamperen store mengder varmeenergi fra omgivelsene.
  • Strupeventilen regulerer riktig mengde flytende kuldemedium inn på fordamperen slik at dampen ut av fordamperen har en riktig overheting.
  • Strupeventilen reglerer overhetingen ut i fra fordamperen.
  • Strupeventilen finnes i mekanisk og en elektronisk utgave. 

Ċ
Arne Gylseth,
14. jun. 2015, 01:58
Ċ
Arne Gylseth,
14. jun. 2015, 01:55
Comments