05 Komponenter

  • Figuren over gir et oversiktsbilde over oppbyggingen til en typisk varmepumpe.
  • Undersidene i dette avsnittet gir mer detaljer rundt den enkelte komponent.