04 RegulatorenEn typisk og tradisjonell "regulator" til en varmepumpe er ikke den samme komponenten som en en automatiker vil tenke på når han/hun hører ordet "regulator".

Innenfor automatiseringsfaget så vil jo en regulator arbeide med både analoge inngangs og utgangsverdier og man vil typisk kunne konfigurere verdier for P, I og D parametre.

Innenfor kuldemontørfaget så er en "regulator" ofte ikke noe annet enn en elektronisk termostat, med et par tre releutganger, typisk start-stopp kompressor og styring av varmeelement for avtining med indikatorlampe .

En "regulator" for en varmepumpe er vabligvis ikke "programmerbar", slik at den ikke på noen måte kan sammenlignes med en "PLS", men den er "konfigurerbar", dvs den har en del parametre som kan stilles inn.

Den kuldetekniske "regulatoren" er formelt sett korrekt nok en regulator, ved at den mottar tilbakemelding om temperaturen i det rommet som man skal regulere temperaturen i, og så startes og stanses varmepumpens kompressor ut i fra en funksjon som kan beskrives som "av-på regulering".

Teksnisk sett så er det godt mulig å bygge inn kontinuerlig regulering i en varmepumpe, fro eksempel til turtallsregulering av kompressor og av vifter for fordamper og kompressor, men dette er kasnkje ikke så veldig mye i bruk på forholdsvis mindre varmepumper.
Comments