03 NTC og PTC sensor

NTC Sensoren.


  • I NTC sensoren så er måleelementet bygget opp ved hjelp av halvledermateriale.
  • NTC sensoren har en forholdsvis høy "følsomhet" eller oppløsning men et forholdsvis begrenset arbeidsomrde.
  • Hos NTC sensoren så synker resistansen med økende temperatur. (Negative Temperature Coeffesient)
  • Både PTC og NTC sensoren brukes til å gi inngangsignal til elektroniske temperaturregulatorer.


PTC - Sensoren


  • I PTC sensoren så er måleelementet bygget opp ved hjelp av en metallegering. Platina er brukt en del.
  • NTC sensoren har en forholdsvis lav "følsomhet" eller oppløsning men et forholdsvis stort arbeidsomrde.
  • Hos NTC sensoren så øker resistansen med økende temperatur. (Positive Temperature Coeffesient)
  • Både PTC og NTC sensoren brukes til å gi inngangsignal til elektroniske temperaturregulatorer.


Comments